Disclaimer

Följande sidor innehåller information avseende en föreslagen transaktion av Nordisk Bergteknik AB (publ). Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.